Kako promijeniti polugu smjera u svom električni traktor za djecu? Pokazat ćemo vam korak po korak!

Druga poluga koju ćemo promijeniti je posebno za TRACTOR_WORKER

Korak 1: Uklonite donji poklopac automobila

Korak 2: Izvucite kabel iz zvučnika

Korak 3: Vidjet ćete 4 kopče (po dvije sa svake strane) poluge, morate ih gurnuti u stranu

Korak 4: Nakon što su sve 4 kopče otpuštene, možete gurnuti polugu prema dolje

Korak 5: Kabeli su zaštićeni gumom, olabavite gumu

Korak 6: Nakon otpuštanja gume upotrijebite odvijač i izvucite kabele

Korak 7: Uhvatite novu polugu i zategnite kablove tako da izdrže

Korak 8: Spojite sve žice natrag na isto mjesto na kojem su bile prije

Korak 9: Istovremeno gurnite novu polugu sa strane

Korak 10: za dovršetak procesa uključite zvučnik i vratite donji dio poklopca automobila.