Rasprodaja Najniža cijena u godini

Uvjeti isporuke

Naši uvjeti isporuke:

D.1 Dostavu vrši prijevoznik kojeg je ovlastio Trgovac.

D.2 Nakon zaključenja Ugovora, Trgovac će Svode poslati što je brže moguće, a u svakom slučaju unutar roka od četrnaest (14) dana, na adresu koju je naznačio Kupac, pod uvjetom da je Trgovac zaprimio puni iznos Kupovne cijene te osim ako su se stranke dogovorile o duljem roku isporuke.

D.3 Trgovac će učiniti sve što je u njegovoj moći da izvrši isporuku u skladu s dogovorenim datumima isporuke; međutim, Kupac prihvaća da se datumi isporuke temelje na znanju Trgovca o okolnostima koje su vladale u trenutku sklapanja Ugovora i, u mjeri u kojoj ovise o radu ili uslugama koje pružaju treće strane, na informacijama koje su treće strane prenijele Trgovcu.

D.4 Kupac će u roku od 14 (četrnaest) dana od sklapanja Ugovora primiti obavijest u slučaju da isporuka kasni ili ako se narudžba ne može izvršiti u cijelosti ili djelomično. U tom slučaju, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor bez naknade, sve do trenutka otpreme Narudžbe.

D.5 Rizik u vezi s bilo kakvim oštećenjem ili gubitkom Proizvoda prelazi na Kupca od trenutka isporuke Proizvoda.

D.6 Odredišta za dostavu, troškovi dostave i rok isporuke:

•          Hrvatska: 9 EUR, rok isporuke: 3 - 4 radna dana,

© 2010 – 2024 Beneo, s.r.o.