Rasprodaja Najniža cijena u godini

UVJETI

1.Definicije

1.1 Trgovac: www.autonaakumulator.hr je internetska stranica kojom upravlja Beneo, s.r.o. (mi). Registrirani smo u Slovačkoj, pod brojem tvrtke 45 414 742 i sa sjedištem na adresi Hlavna 292, 925 92 Topoľnica, Slovačka. Naš PDV broj je SK2022976219.

1.2 Kupac: fizička osoba koja je punoljetna i koja ne djeluje u kontekstu obavljanja profesionalne ili poduzetničke djelatnosti, s kojom Trgovac zaključuje Ugovor.

1.3 Narudžba: narudžba koju je Kupac izvršio u skladu s dolje opisanim postupkom za isporuku jednog ili više proizvoda.

1.4 Proizvod: proizvod koji Trgovac nudi na prodaju na internetskoj stranici.

1.5 Kupovna cijena: cijena navedena na internetskoj stranici za Proizvod, uključujući PDV i troškove dostave.

1.6 Ugovor: narudžba, koju je Trgovac prihvatio kao takvu.

1.7 Internetska stranica: www.autonaakumulator.hr.

1.8 Opći uvjeti koje je Trgovac učinio dostupnim putem Interneta na www.autonaakumulator.hr uređuju sve ponude, narudžbe, ugovore i druge pravne odnose između Kupca i Trgovca u vezi s korištenjem internetske stranice, uključujući kupovinu i prodaju proizvoda na ili putem internetske stranice.

2. Sklapanje i sadržaj Ugovora

2.1 Kupac i Trgovac zaključuju Ugovor isključivo tako da Trgovac prihvaća Narudžbu (ponudu) od Kupca koja je izvršena na ili putem internetske stranice na sljedeći način: • Kupac je odabrao željeni Proizvod u željenom stilu, boji i dodao je Proizvod u košaricu.

• Kupac je slijedio i izvršio sljedeće korake: Korak 1: Kupac je unio podatke o svojoj adresi (ako adresa za isporuku nije ista kao adresa za slanje računa) i željenu adresu za dostavu.

                  Korak 2.: Kupac je provjerio narudžbu.

                  Korak 3: Kupac je odabrao način plaćanja i platio narudžbu.

• Narudžba je izvršena.

• Kupac će dobiti potvrdu narudžbe koja je izvršena elektroničkim putem (putem internetske stranice).

Ako je Trgovac prihvatio Narudžbu, Trgovac će Kupcu poslati potvrdu e-mailom u najkraćem mogućem roku nakon što je Narudžba izvršena.

2.2 Trgovac ima pravo odbiti Narudžbu koju je Kupac poslao u sljedećim slučajevima: • Ako su informacije koje je Kupac unio netočne i/ili nepotpune ili ako Trgovac ima opravdane sumnje da je to tako.

• Ako Kupac plaćanje ne izvrši u dogovorenom roku.

• Ako Kupac već u prošlosti nije ispunio svoje obveze plaćanja prema Trgovcu.

• Ako Kupac u prošlosti nije prihvatio i/ili preuzeo Narudžbe koje je poslao Trgovcu.

• Ako postoji očita pogreška ili administrativna greška, na primjer, u cijenama navedenim na internetskoj stranici.

• Ako se željena adresa za dostavu ne nalazi u zemljama u koje isporučujemo.

Trgovac će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca ako Narudžba nije prihvaćena.

2.3 Trgovac će Ugovor čuvati u evidenciji i zadržati ga određeno vrijeme (najmanje sedam godina). Ako Kupac ima svoj račun, moći će pregledati navedeni Ugovor prijavom na taj račun. Kupac također može zatražiti kopiju Ugovora od Trgovca - sve dok ga Trgovac ima u evidenciji - tako što će kontaktirati Trgovca putem kontakt podataka koji se mogu naći klikom na gumb "Kontaktirajte nas" na internetskoj stranici.

2.4 Ugovor, uključujući Politiku zaštite privatnosti i Uvjete korištenja internetske stranice, koji se nalaze na internetskoj stranici, te ovi Opći uvjeti sačinjavaju cjelokupni ugovor između Kupca i Trgovca u vezi s korištenjem internetske stranice i slanjem i izvršavanjem narudžbe.

3. Način i rokovi isporuke

3.1 Dostavu vrši prijevoznik kojeg je ovlastio Trgovac.

3.2 Nakon zaključenja Ugovora, Trgovac će Proizvode poslati što je brže moguće, a u svakom slučaju unutar roka od četrnaest (14) dana, na adresu koju je naznačio Kupac, pod uvjetom da je Trgovac zaprimio puni iznos Kupovne cijene te osim ako su se stranke dogovorile o duljem roku isporuke.

3.3 Trgovac će učiniti sve što je u njegovoj moći da izvrši isporuku u skladu s dogovorenim datumima isporuke; međutim, Kupac prihvaća da se datumi isporuke temelje na znanju Trgovca o okolnostima koje su vladale u trenutku sklapanja Ugovora i, u mjeri u kojoj ovise o radu ili uslugama koje pružaju treće strane, na informacijama koje su treće strane prenijele Trgovcu.

3.4 Kupac će u roku od 14 (četrnaest) dana od sklapanja Ugovora primiti obavijest u slučaju da isporuka kasni ili ako se narudžba ne može izvršiti u cijelosti ili djelomično. U tom slučaju Kupac ima pravo raskinuti Ugovor bez naknade sve do trenutka otpreme Narudžbe.

3.5 Rizik u vezi s bilo kakvim oštećenjem ili gubitkom Proizvoda prelazi na Kupca od trenutka isporuke Proizvoda.

3.6 Odredišta za dostavu, troškovi dostave i rok isporuke:

•             Hrvatska: 9 EUR, rok isporuke: 3 - 4 radna dana,

 

4. Cijena i plaćanje

4.1 Cijene navedene na internetskoj stranici izražene su u Vašoj domaćoj valuti ili u eurima te uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) - ne uključuju troškove dostave. Troškove povrata robe snosi Trgovac u roku od 14 dana nakon što je Kupac zaprimio Narudžbu. Ukupan iznos Kupovne cijene bit će naznačen pri izvršenju narudžbe i potvrđivanju Ugovora.

4.2 Ako nije drukčije navedeno, u ove cijene nisu uključeni troškovi dostave, koji će biti dodani ukupnom iznosu. U cijene je uključen PDV po trenutnoj hrvatskoj stopi od 25% i svi porezi na promet. Ako Kupac ima važeći porezni broj EU-a te ga navede u Ugovoru, kupnju će ostvariti bez PDV-a, a ukupni iznos Kupovne cijene umanjit ćemo za 25% PDV-a.

4.3 Trgovac ima pravo povremeno prilagođavati cijene navedene na internetskoj stranici, bez prethodne najave. Cijene navedene u trenutku kada je Narudžba izvršena smatrat će se cijenama koje čine sastavni dio Ugovora.

4.4 Plaćanje se može izvršiti na načine navedene na internetskoj stranici.

4.5 Kupac je dužan odmah obavijestiti Trgovca o eventualnim greškama u vezi s podacima o plaćanju koje je Kupac proslijedio Trgovcu.

5. Pravo na povrat robe

5.1 Kupac ima pravo na besplatan povrat Proizvoda koji je isporučen, u roku od 14 dana nakon primitka Proizvoda, bez navođenja razloga za to, na način koji je naznačio Trgovac, pod uvjetom da Proizvod nije korišten, da je neoštećen i (ukoliko je to moguće) u originalnom i neoštećenom pakiranju. Kupcu neće biti dozvoljena zamjena Proizvoda za drugi Proizvod. Ako Kupac želi kupiti drugi Proizvod, mora izvršiti novu narudžbu na internetskoj stranici.

5.2 U slučaju iz prethodnog pododjeljka, Trgovac će Vam iznos Kupovne cijene vratiti što je brže moguće, ali u svakom slučaju u roku od 14 dana nakon što zaprimimo vraćeni Proizvod. Ako nisu vraćeni svi Proizvodi koji su sastavni dio Ugovora, imamo pravo odbiti izvorne troškove dostave od iznosa Kupovne cijene koja se refundira, jer će iznos troškova dostave biti isti i za Proizvode koji nisu vraćeni.

5.3 Politika otkazivanja narudžbi: Kupac ima pravo otkazati narudžbu prije isporuke slanjem e-maila na: [email protected] - naslov: Otkazivanje narudžbe ili telefonski na: +421 233 329 795. Kupac ima pravo otkazati narudžbu u roku od 14 dana nakon primitka Proizvoda, ne navodeći svoj razlog za to.

6. Viša sila

6.1 Trgovac ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uslijed kašnjenja isporuke ili neizvršene isporuke prouzročene okolnostima koje sprečavaju Trgovca u ispunjavanju njegovih obveza, koje se ne mogu pripisati Trgovcu, jer nisu nastale krivicom Trgovca i ne mogu se smatrati odgovornošću Trgovca u skladu sa zakonom, pravnim aktom ili u skladu s općenito prihvaćenim standardima - poput rata, prijetnje ratom, građanskog rata, nereda, dana državne žalosti koji je najavila vlada, štrajkova, transportnih problema, trgovinskih ograničenja, problema s carinskim tijelima, požar, poplava, potres ili bankrot trećih strana s kojim Trgovac surađuje, neuspjeh dobavljača Trgovca da dostave robu ili neuspjeh dobavljača Trgovca da blagovremeno isporuči robu, prekidi u opskrbi robom koje isporučuje treća strana, uključujući vodu i električnu energiju, kao i druge ozbiljne prekide u poslovanju Trgovca ili trećih strana s kojima surađuje.

6.2 Ako Trgovac uslijed više sile ne ispuni svoje obveze prema Ugovoru ili ih ne izvrši pravodobno, Trgovac ima pravo da Ugovor ispoštuje u razumnom roku ili - ako poštivanje istog nije moguće u razumnom roku - raskinuti Ugovor u cijelosti ili djelomično, a u tom slučaju Trgovac nije dužan platiti Kupcu bilo kakvu naknadu.

7. Pritužbe

7.1 Kontakt podaci Trgovca i trećih osoba koje je Trgovac angažirao za rješavanje reklamacija mogu se pronaći klikom na gumb "Kontaktirajte nas" na internetskoj stranici.

7.2 Kupac je dužan pregledati Proizvod nakon isporuke i u razumnom roku obavijestiti Trgovca u slučaju da postoje vidljivi nedostaci ili druge pritužbe u vezi s izvršavanjem Ugovora. Takve reklamacije moraju se podnijeti u pisanom obliku te moraju biti u potpunosti i jasno potkrijepljene.

7.3 Trgovac će na sve pritužbe koje zaprimi odgovoriti u roku od 24 sata. Trgovac će u roku od 24 sata obavijestiti Kupca u slučaju da je predvidivo da će trebati dulji rok za obradu pritužbe, navodeći rok unutar kojeg Kupac može očekivati da će dobiti odgovor.

7.4 Kupac prihvaća da se manja odstupanja i odstupanja koja se općenito smatraju prihvatljivima u pogledu kvalitete, veličine, boje, završne obrade itd. Proizvoda ne mogu izbjeći ili ih je teško izbjeći te da ne predstavljaju dovoljno osnovan razlog za podnošenje pritužbe. Takve reklamacije, kao i prigovori na povlačenje određenih Proizvoda iz asortimana proizvoda nisu utemeljeni. Trgovac neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu koju Kupac pretrpi uslijed takvih odstupanja ili uklanjanja tih Proizvoda s internetske stranice.

7.5 Kupac će u potpunosti surađivati u slučaju da Trgovac povuče Proizvod. Kupac će odmah obavijestiti Trgovca u slučaju da Kupac posumnja da Proizvod ima sigurnosni nedostatak i da ga se treba povući iz prodaje.

8. Jamstvo i odgovornost

8.1 Trgovac je u skladu sa zakonom dužan osigurati Proizvod koji udovoljava Ugovoru s Kupcem.

8.2 Trgovac ne snosi odgovornost za bilo kakvu neizravnu, dodatnu ili posljedičnu štetu bilo koje vrste koju Kupac pretrpi u vezi s Ugovorom. Izravna šteta, za koju je Trgovac zakonski odgovaran prema Kupcu, ni pod kojim uvjetima neće premašivati Kupovnu cijenu. Cilj ove odredba nije da Trgovca oslobodi odgovornosti u slučaju tjelesnih povreda ili smrti.

8.3 Trgovac daje 6-mjesečnu međunarodnu garanciju za svaki Proizvod koji se prodaje na ovoj internetskoj stranici.

9. Mjerodavno pravo

9.1 Na ovaj Ugovor primjenjuje se pravo države u kojoj Trgovac ima prebivalište (Slovačka).

10. Nevaljane odredbe

10.1 U slučaju da je bilo koja odredba sadržana u ovim Općim uvjetima nevaljana: • ostale odredbe sadržane u ovim Uvjetima i dalje će ostati na snazi; • nevažeća odredba morat će se tumačiti kao ili adaptirati u valjanu odredbu koja ima istu značenje u najvećoj mogućoj mjeri.

11. Izmjena pravne obavijesti - Trgovac ima pravo povremeno izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja. Najnovija verzija Općih uvjeta bit će objavljena na internetskoj stranici. Kupac je uvijek dužan upoznati se s ovim Općim uvjetima prije korištenja internetske stranice. Ako Kupac nema uvid u Opće uvjete poslovanja putem Interneta, Trgovac će Kupcu poslati kopiju najnovije verzije Općih uvjeta putem e-maila.

11. Politika zaštite privatnosti

11.1 Kada posjetite ovu internetsku stranicu, izvršite narudžbu, pretplatite se na bilten, postavite nam pitanje ili sudjelujete u nagradnoj igri ili anketi na ovoj internetskoj stranici - tražit ćemo Vas da, između ostalog, navedete svoje ime, adresu te bankovne podatke i /ili podatke o plaćanju. Te podatke ćemo koristiti u sljedeće svrhe:

•             pružanje i fakturiranje naših usluga;

•             stvaranje Vašeg računa;

•             slanje posebnih ponuda i/ili biltena putem e-maila;

•             obrađivanje Vaše narudžbe i obavještavanje o njezinu napretku;

•             informiranje o našoj organizaciji, proizvodima i aktivnostima;

•             prosljeđivanje podataka trećim stranama, ako je to potrebno da bi one mogle obavljati svoj posao ili zbog bilo kakvih zakonskih obveza - prijevozničke tvrtke GLS ili Trans-o-Flex;

•             odgovoranje na sva Vaša pitanja.

11.2 Za uklanjanje Vaših osobnih podataka, pošaljite nam zahtjev na: [email protected]; s naslovom: Uklanjanje s popisa kontakata.

12. Pravna napomena

Beneo, s.r.o.

Hlavna 292

925 92 Topoľnica

Slovačka

Registracijski broj tvrtke: 45 414 742

PDV broj: SK2022976219

Telefon: +421 233 329 795

 

Datum: 04.01.2023
© 2010 – 2024 Beneo, s.r.o.