Rasprodaja Najniža cijena u godini

Politika zaštite privatnosti i kolačići

Politika zaštite privatnosti i kolačići

Iznimno nam je drago što ste pokazali interes za našu tvrtku. Zaštita podataka iznimno je važna za poslovanje Beneo s.r.o. Korištenje web stranica Beneo s.r.o. moguće je bez navoda osobnih podataka; međutim, ako nositelj podataka želi koristiti specijalne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka možda će biti potrebna. Ako je obrada osobnih podataka potrebna te nema zakonske osnove za takvu obradu, obično pristanak dobivamo od nositelja podataka.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, e-mail adresa ili broj telefona osobe čiji se podaci obrađuju, uvijek mora biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) te u skladu s uredbama o zaštiti podataka za pojedinu zemlju koji su primjenjivi na Beneo s.r.o. Ovom izjavom o zaštiti podataka naša tvrtka želi informirati širu javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, podnositelj podataka je putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješten o svojim pravima.

Kao kontrolor, Beneo s.r.o. je proveo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najpotpuniju zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka putem Interneta načelno mogu imati sigurnosne propuste, tako da apsolutna zaštita ne može biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki nositelj podataka može nam slobodno prenijeti svoje podatke alternativnim putem, npr. telefonski.

1.Definicije

Izjava o zaštiti podataka Beneo s.r.o. temelji se na izrazima koje koristi europsko zakonodavstvo u Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva široj javnosti, kao i našim kupcima te poslovnim partnerima. Da bismo to i osigurali, prvo želimo objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, koristimo sljedeće termine:

a) Osobni podaci

Osobni podaci definirani su kao svi podaci koji se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („nositelj podataka“). Fizička osoba čiji se identitet može utvrditi jeste ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno na temelju identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili jedan ili više faktora koji se odnose na fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

b) Nositelj podataka

Nositelj podataka je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, čije osobne podatke obrađuje kontrolor koji je odgovoran za obradu.

c) Obrada

Obrada je svaka radnja ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo da se radi o automatskom ili neautomatskom procesu, kao što je prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje - poravnavanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade podataka je obilježavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje podrazumijeva svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka čiji je cilj uporaba osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno radi analize ili predviđanja aspekata koji se tiču radnog učinka te fizičke osobe, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom nositelju podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takvi dodatni podaci čuvaju odvojeno te podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju da se osobni podaci ne mogu pripisati fizičkoj osobi čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

g) Kontrolor ili osoba odgovorna za obradu podataka

Kontrolor ili osoba odgovorna za obradu podataka je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugim tijelima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i načini takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti određeni zakonom Unije ili države članice.

h) Procesor

Procesor je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to je li on treća strana ili ne. Međutim, javne vlasti koje mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka u skladu s ciljem obrade.

j) Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javni organ, agencija ili tijelo koja nije nositelj podataka, kontrolor, procesor ni osobe koje su pod izravnim nadzorom kontrolora ili osobe koja obrađuje podatke, a ovlaštene su za obradu osobnih podataka.

k) Suglasnost

Suglasnost nositelja podataka o korištenju ili obradi podataka je svaka slobodno dana, konkretno definirana, informativno i nedvosmisleno naznačena želja nositelja podataka, gdje nositelj, izjavom ili jasnim potvrdnim radnjama, izražava suglasnost s obradom osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju.

2. Ime i adresa kontrolora

Kontrolor za potrebe primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka je:

Beneo, s.r.o.

Hlavna 292

925 92 Topolnica

Slovačka

Registracijski broj tvrtke: 45 414 742

Upisano u trgovački registar Okružnog suda Trnava, Slovačka Republika, Odjeljak SRO, broj 25111 / T

Telefon: +421917748752

E-mail adresa: [email protected]

Web stranice:

www.beneoshop.com

www.beneoshop.de

www.beneoshop.fr

www.beneoshop.it

www.beneoshop.es

3. Kolačići

Web stranice tvrtke Beneo s.r.o. koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se putem internetskog preglednika pohranjuju na računalni sustav.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od znakovnog niza putem kojih se indifikator može pripisati određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačne preglede nositelja podataka od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće. Konkretni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, Beneo s.r.o. u mogućnosti je korisnicima ove web stranice pružiti više usluga prilagođenih korisnicima, što ne bi bilo moguće bez postavljanja kolačića.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati prema potrebi korisnika. Kolačići nam omogućavaju, kao što je već navedeno, prepoznavanje korisnika naših web stranica. Svrha je ovog prepoznavanja korisnicima olakšati upotrebu naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupi web stranici - web stranica to čini umjesto njega, jer se kolačić pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić Košarice u web shopu. Web shop pomoću kolačića pamti proizvode koje je kupac stavio u virtualnu košaricu.

Slijedi popis kolačića koje koristimo:

Ime kolačića

Tip

Trajanje

AdWords

Praćenje, Remarketing

90 dana

Facebook

Praćenje, Konverzije

Postojan

Google Analytics

Analitika, Praćenje

Postojan

Twitter

Analitika

Postojan

La Desk (Djelatnik na vezi)

Chat uživo

Varijabilan

mage-translation-storage

Ključan

Varijabilan

kod_države

Ključan

Varijabilan

pro_id

Ključan

Varijabilan

LaVisitorId

Ključan

Varijabilan

LaSID

Ključan

Varijabilan

 

Nositelj podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim postavkama internetskog preglednika koji koristi te na taj način može trajno ukinuti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće izvršiti u svim popularnim internetskim preglednicima.

Imajte na umu da svoj preglednik možete postaviti tako da budete informirani o postavkama kolačića i pojedinačno odlučiti o njihovom prihvaćanju, ili možete isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito. Svaki se preglednik razlikuje u načinu na koji upravlja postavkama kolačića. Ovo postupak opisan je u izborniku Pomoć u svakom pregledniku, gdje se objašnjava kako promijeniti postavke kolačića. Ova pojašnjenja za odgovarajuće preglednike možete potražiti na sljedećim poveznicima:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and-reject

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=hr&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Opera: http: //help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Imajte na umu da ako ne prihvaćate kolačiće, funkcionalnost naše web stranice može biti ograničena 

4. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica Beneo s.r.o.prikuplja niz općih podataka i informacija kada automatizirani sustav poziva web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjuju se u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni su (1) tipovi i inačice preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranicu s koje pristupni sustav dolazi do našeg web mjesta (tzv. „refferers“), (4) podstranice (5) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelja internetskih usluga, i (8) sve druge slične podatke i informacije koji mogu biti korisne u slučaju napada na naš informacijski sustav.

Kad koristi ove opće podatke i informacije, Beneo s.r.o. ne donosi nikakve zaključke o nositelju podataka. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimizirali sadržaj naših web stranica, kao i oglase, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informacijskih sustava i web tehnologije, (4) te da bi tijelima nadležnim za provođenje zakona osigurali informacije za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Stoga Beneo s.r.o.  prikupljene podatke analizira anonimno i statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka naše tvrtke te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje je naveo nositelj podataka.

5. Registracija na našoj internetskoj stranici

Nositelj podataka ima mogućnost registracije na web stranici kontrolora s navodom osobnih podataka. Koji osobni podaci se prenose kontroloru - to određuje odgovarajući obrazac koji se koristi za registraciju. Osobni podaci koje unese podnositelj podataka prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane kontrolora i za vlastite svrhe. Kontrolor može zatražiti prijenos na jedan ili više procesora (npr. Paket usluga), koji također koristi osobne podatke za unutarnju svrhu koja se može pripisati kontroloru.

Registracijom na web stranici kontrolora pohranjuje se i IP adresa  dodijeljena od strane davatelja internetskih usluga (ISP) koju koristi nositelj podataka te se također pohranjuje i datum i vrijeme registracije. Čuvanje ovih podataka odvija se u pozadini i to je jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga te da, ako je potrebno, omogućimo istragu počinjenih prekršaja, u onoj mjeri u kojoj je pohranjivanje tih podataka potrebno kako bi se kontrolor osigurao. Ovi se podaci ne prosljeđuju trećim stranama, osim ako postoji zakonska obveza prosljeđivanja podataka ili ako prijenos podataka služi u svrhe kaznenog progona.

Registracija nositelja podataka, uz dobrovoljno navođenje osobnih podataka omogućava kontroloru da nositelju podataka ponudi sadržaje, usluge i funkcionalnosti web stranice koji se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz evidencije podataka kontrolora.

Kontrolor podataka mora, na zahtjev nositelja podataka, u bilo kojem trenutku dati na uvid informaciju o tome koji su osobni podaci nositelja podataka pohranjeni. Nadalje, kontrolor podataka mora ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili ukazivanje nositelja podataka, pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane. S tim u vezi, svi zaposlenici kontrolora dostupni su nositelju podataka kao kontakt osobe.

6. Pretplata na naše biltene

Na web stranici Beneo s.r.o., korisnicima se daje mogućnost pretplate na newsletter naše tvrtke. Obrazac za unos koji se koristi u tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose, kao i kad se bilten naručuje od kontrolora.

Beneo s.r.o. redovito putem biltena informira svoje kupce i poslovne partnere o ponudi tvrtke. Tvrtka može slati bilten samo ako (1) nositelj podataka ima valjanu e-mail adresu i (2) ako se nositelj podataka registrira za primanje biltena. E-mail za potvrdu bit će poslan, iz pravnih razloga, na e-mail adresu koju je nositelj podataka u prvom koraku registrirao za primanje biltena, u sklopu postupka dvostruke potvrde privole. Ovim se e-mailom utvrđuje je li vlasnik e-mail adrese kao nositelj podataka ovlašten primati bilten.

Tijekom registracije za bilten pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava koju je dodijelio davatelj internetskih usluga (ISP) te koju je nositelj podataka koristio u trenutku registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka potrebno je kako bi se kasnije mogle otkriti (eventualne) zloupotrebe e-mail adrese nositelja podataka i stoga služi svrsi pravne zaštite kontrolora.

Osobni podaci prikupljeni u sklopu registracije za bilten koristit će se isključivo za slanje našeg biltena. Uz to, pretplatnici na bilten mogu biti obaviješteni putem e-maila, pod uvjetom da je to nužno za rad bilten usluge ili dotičnu registraciju, kao što može biti slučaj pri izmjeni ponude biltena, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Osobni podaci prikupljeni od bilten usluge neće se prenositi trećim stranama. Nositelj podataka u bilo kojem trenutku može ukinuti pretplatu na naš bilten. Pristanak na pohranu osobnih podataka koji je nositelj podataka dao za slanje biltena može se opozvati u bilo kojem trenutku. U svrhu opoziva pristanka, u svakom biltenu nalazi se odgovarajuća poveznica. Također je moguće odjaviti pretplatu na bilten izravno na web stranici kontrolora ili ga na drugi način prenijeti kontroloru.

7. Praćenje biltena

Bilten tvrtke Beneo s.r.o. sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika ugrađena u takve e-mailove, koji se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje datoteka zapisnika i analiza. Ovo omogućava statističku analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, Beneo s.r.o. može vidjeti je li i kada nositelj podataka otvorio e-mail te koje je poveznice u tom e-mailu otvorio nositelj podataka.

Takve osobne podatke prikupljene putem piksela za praćenje, koji se nalaze u biltenima, kontrolor pohranjuje i analizira kako bi se optimizirala isporuka biltena, kao i da bi se sadržaj budućih biltena još bolje prilagodio interesima nositelja podataka. Ti osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Nositelji podataka imaju pravo u bilo koje vrijeme opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o pristanku koju su dali u postupku dvostruke potvrde privole. Nakon opoziva, kontrolor će izbrisati ove osobne podatke. Beneo s.r.o. automatski smatra povlačenje iz popisa za primitak biltena opozivom.

8. Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica Beneo s.r.o. sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje opću adresu takozvane elektroničke pošte (e-mail adresa). Ako nositelj podataka kontaktira kontrolora putem e-maila ili putem kontakt obrasca, osobni podaci koje prenosi nositelj podataka automatski se pohranjuju. Kontrolor takve osobne podatke koje dobrovoljno podnese nositelj podataka čuva radi obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Ovi osobnih podaci ne prenose se trećim stranama.

9. Funkcija komentara u blogu na web stranici

Beneo s.r.o. korisnicima nudi mogućnost ostavljanja pojedinačnih komentara na pojedinačne blog postove na blogu koji se nalazi na web stranici kontrolora. Blog je internetski, javno dostupan portal, putem kojeg jedan ili više ljudi - tzv. blogeri ili web-bloggeri mogu objavljivati članke ili zapisivati svoje misli u takozvanim blog postovima. Treće strane obično mogu komentirati postove na blogu.

Ako nositelj podataka ostavi komentar na blogu objavljenom na ovoj web stranici, komentari nositelja podataka također se pohranjuju i objavljuju, kao i informacija o datumu komentara i imenu korisnika (pseudonimu) koji je odabrao nositelj podataka. Uz to se bilježi i IP adresa koju je davatelj internetskih usluga dodijelio (ISP) nositelju podataka. Ovo pohranjivanje IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga, u slučaju da nositelj podataka krši prava trećih strana ili objavljuje ilegalni sadržaj putem određenog komentara. Pohranjivanje tih osobnih podataka stoga je u vlastitom interesu kontrolora podataka, jer mu pomaže u oslobađanju od krivnje u slučaju povrede zakona. Prikupljeni osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama, osim ako takav prijenos nije propisan zakonom ili ne služi u svrhe obrane kontrolora podataka.

10. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Upravitelj podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke nositelja podataka samo u vremenskom razdoblju koje je potrebno za postizanje svrhe pohrane, ili u mjeri u kojoj to dopušta europski zakonodavac ili drugi zakonodavci po zakonima ili propisima kojima kontrolor podliježe.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istječe rok pohrane koji je propisao europski zakonodavac ili neki drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonom.

11. Prava nositelja podataka

a) Pravo na potvrdu

Svaki nositelj podataka ima pravo, utvrđeno europskim zakonodavstvom, da od kontrolora dobije potvrdu o tome je li se njegovi/njeni osobni podaci obrađuju ili ne. Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora.

b) Pravo na pristup

Svaki nositelj podataka ima pravo, utvrđeno europskim zakonodavstvom, da od kontrolora u bilo kojem trenutku dobije besplatne informacije o njegovim pohranjenim osobnim podacima te kopiju tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi omogućuju nositelju podataka pristup sljedećim informacijama:

svrhe obrade;

kategorije navedenih osobnih podataka;

primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

tamo gdje je to moguće, predviđeno razdoblje u kojemu će se osobni podaci pohranjivati ili, ako nije moguće, kriteriji korišteni za utvrđivanje tog razdoblja;

postojanje prava da od kontrolora zatraži ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka ili na prigovor takvoj obradi;

postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;

ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka - svi raspoloživi podaci o njihovom izvoru;

postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje iz članka 22. stavka 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o uključenoj logici, važnosti i predviđene posljedice koje će takva obrada imati po nositelja podataka.

Nadalje, nositelj podataka ima pravo dobiti informaciju o tome prenose li se njegovi osobni podaci u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. U tom slučaju, nositelj podataka ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo na pristup, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora.

c) Pravo na ispravku

Svaki nositelj podataka ima pravo, utvrđeno europskim zakonodavstvom, da od kontrolora, bez nepotrebnog odgađanja, dobije ispravku njegovih/njenih netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, nositelj podataka ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući pružanjem dopunske izjave.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravku, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora.

d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki nositelj podataka ima pravo, utvrđeno europskim zakonodavstvom, po kojem će kontrolor, bez daljnjeg odgađanja, obrisati njegove/njene osobne podatke, a kontrolor je dužan  obrisati osobne podatke - ako postoji jedan od sljedećih razloga te ako obrada nije potrebna:

Osobni podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili su obrađeni na drugi način.

Nositelj podataka povlači suglasnost na kojoj se obrada temelji sukladno članku 6. stavku 1. točki (a) GDPR-a ili točki (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu.

Nositelj podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje važni legitimni razlozi za obradu, ili se nositelj podataka protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.

Osobni podaci su nezakonito obrađeni.

Osobni se podaci moraju izbrisati zbog poštivanja zakonske obveze iz prava Unije ili prava država članica kojima kontrolor podliježe.

Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

Ako je primjenjiv jedan od gore navedenih razloga, a nositelj podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje pohranjuje Beneo s.r.o., on ili ona može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik Beneo s.r.o. dužan je osigurati da se zahtjevu za brisanje odmah udovolji.

Ako je kontrolor javno objavio osobne podatke i dužan je brisati ove osobne podatke sukladno članku 17. stavku 1., kontrolor, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontrolore koji obrađuju osobne podatke za koje je podnositelj zahtjeva od tih kontrolora zatražio brisanje svih poveznica, kopiranje ili replikaciju tih osobnih podataka, ako obrada nije potrebna. Zaposlenici Beneo s.r.o. izvest će potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

e) Pravo na ograničenje obrade

Svaki nositelj podataka ima pravo, utvrđeno europskim zakonodavstvom, prema kojem će kontrolor ograničiti obradu podataka ako postoje sljedeći razlozi:

Nositelj podataka osporava točnost osobnih podataka u razdoblju koje omogućuje kontroloru da provjeri točnost osobnih podataka.

Obrada je nezakonita, a nositelj podataka se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtjeva ograničenje njihove upotrebe.

Kontroloru osobni podaci više nisu potrebni u svrhe obrade, ali ih podnositelj zahtjeva traži za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Nositelj podataka je prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, u tijeku provjere jesu li legitimni razlozi kontrolora nadjačali one nositelja podataka.

Ako je jedan od gore navedenih uvjeta ispunjen, a nositelj podataka želi zatražiti ograničenje obrade podataka koje pohranjuje Beneo s.r.o., on ili ona može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik tvrtke Beneo s.r.o. uvest će ograničenje obrade.

f) Pravo na prenosivost podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo, utvrđeno europskim zakonodavstvom, primati osobne podatke koji se tiču njega ili nje, a koji su dostavljeni kontroloru - u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez ometanja od strane kontrolora kojem su osobni podaci dostavljeni, sve dok se obrada temelji na pristanku u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili članka 9. stavka 2. točke (a) GDPR-a ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-a, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za izvršavanje zadatka koji je u javnom interesu ili u vršenju službene ovlasti date kontroloru.

Nadalje, u ostvarivanju njegovog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. DPPP-a, nositelj podataka ima pravo da se osobni podaci izravno prenesu od jednog kontrolora do drugog, gdje je to tehnički izvedivo te ako ne utječe nepovoljno na prava i slobode drugih.

Kako bi se utvrdilo pravo na prenosivost podataka, nositelj podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Beneo s.r.o.

g) Pravo na prigovor

Svaki nositelj podataka ima pravo, utvrđeno europskim zakonodavstvom, u bilo kojem trenutku, na osnovi specifičnih situacija koje se odnose na njega ili nju, prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, temeljeno na točki (e) ili (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju ovih odredbi.

U slučaju prigovora, Beneo s.r.o. više neće obrađivati osobne podatke, osim ako ne možemo dokazati uvjerljivu zakonsku osnovu za obradu koja nadmašuje interese, prava i slobode nositelja podataka ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako Beneo s.r.o. obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, nositelj podataka u svakom trenutku ima pravo  prigovoriti na obradu njegovih ili njenih osobnih podataka za takvu vrstu marketinga. Ovo se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom. Ako nositelj podataka osporava pravo Beneo s.r.o. na obradu za potrebe izravnog marketinga, Beneo s.r.o. više neće obrađivati te osobne podatke u te svrhe.

Nadalje, nositelj podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu specifičnu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju od strane Beneo s.r.o. u znanstvene ili povijesne svrhe, ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. (1) GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za izvršavanje zadatka koji se provodi u svrhe od javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, nositelj podataka može kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke Beneo s.r.o. Povrh toga, nositelj podataka slobodan je u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, koristiti svoje pravo prigovora automatiziranim sredstvima, koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizirano pojedinačno odlučivanje, uključujući profiliranje

Svaki nositelj podataka ima pravo, utvrđeno europskim zakonodavstvom, da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke na njega ili nju ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između nositelja podataka i kontrolora podataka, ili (2) nije odobrena zakonodavstvom Unije ili država članica kojem upravljač podliježe i koje također propisuje smanjivanje odgovarajućih mjera za zaštitu prava i sloboda i zakonitih interesa nositelja podataka ili (3) ne temelji se na izričitom pristanku nositelja podataka.

Ako se odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između podnositelja podataka i kontrolora podataka ili (2) zasniva  na izričitoj suglasnosti podnositelja podataka, Beneo s.r.o. će provesti odgovarajuće mjere za čuvanje prava i sloboda te legitimnih interesa nositelja podataka, minimalno prava na pristup ljudskoj intervenciji kontrolora te izražavanja svog stajališta i osporavanje odluke.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti prava koja se tiču automatiziranog pojedinačnog odlučivanja, on ili ona može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Beneo s.r.o.

i) Pravo na povlačenje pristanka na zaštitu podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo, utvrđeno europskim zakonodavstvom, da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak na obradu svojih osobnih podataka.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti, on ili ona može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Beneo s.r.o.

12. Odredbe o zaštiti podataka u vezi s primjenom i korištenju Facebooka

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža mjesto je društvenih susreta na Internetu, internetske zajednice, koja korisnicima obično omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici dijeljenje osobnih ili poslovnih podataka. Facebook omogućuje korisnicima društvenih mreža da stvore privatne profile, objavljuju fotografije i umrežavaju se putem opcije dodavanja prijatelja.

Operator Facebooka je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrirana Facebook komponenta (Facebook dodaci), web preglednik u računalnom sustavu nositelja podataka automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente s Facebooka preko Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka dostupan je na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka, Facebook doznaje koje je konkretne podstranice naše web stranice posjetio nositelj podataka.

Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebooku, Facebook prepoznaje prijavu i s naše web stranice te bilježi specifične podstranice koje je nositelj podataka pregledao tijekom svojeg posjeta naše web stranice. Te se informacije prikupljaju putem Facebook komponente i pridružuju se odgovarajućem Facebook računu nositelja podataka.  Ako korisnik klikne na jedan od Facebook-ovih gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako nositelj podataka napiše komentar, tada Facebook podudara ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjetu  prema našoj web stranici od nositelja podataka, kada je isti istovremeno prijavljen na Facebook. To se događa bez obzira na to je li nositelj podataka kliknuo na Facebook komponentu ili ne. Ako nositelj podataka ne želi takav prijenos informacija na Facebooku, onda on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Facebook računa prije otvaranja naše web stranice.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, a dostupna je na https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, tamo je objašnjeno koje opcije postavki Facebook nudi u cilju zaštite privatnosti nositelja podataka. Osim toga, dostupne su različite opcije konfiguracije kako bi se  izbjegao prijenos podataka Facebooku. Nositelj podataka može koristiti ove aplikacije za izbjegavanje prijenosa podataka Facebooku.

13. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google Analyticsa (s funkcijom anonimnosti)

Na ovom web mjestu kontrolor je integrirao komponentu Google Analytics (s funkcijom anonimizatora). Google Analytics usluga je web analitike. Web-analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja web-lokacija. Usluga web-analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv. „Referrer“), koje su podstranice bile posjećene ili koliko često te koliko je trajao pregled. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice te za provođenje analize troškova kod internet oglašavanja.

Operator usluge Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics kontrolor koristi aplikaciju “_gat. _anonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje i anonimizira IP adresu internetske veze nositelja podataka prilikom pristupa našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države iz Europskog gospodarskog prostora.

Svrha komponente Google Analytics analiza je prometa na našoj web stranici.  Google prikuplja podatke i informacije kako bi procijenio upotrebljivost naše web stranice i pružio online izvještaje, koji pokazuju aktivnost na našim web stranicama te nam omogućuju da poboljšamo korisničko iskustvo.

Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijskog sistema nositelja podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na računalnom sustavu nositelja podataka automatski će slati podatke putem usluge Google Analytics u svrhu oglašavanja na i podmirivanja provizija Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka tvrtka Google stječe saznanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa nositelja podataka, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova te za kako bi se sastavio obračun provizija za oglašavanje.

Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s koje je pristup izvršen i učestalost posjeta naših web stranica od nositelja podataka. Svakim posjetom na našim Internet stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi nositelj podataka, prenijet će se Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može ove osobne podatke prikupljene u sklopu tehničkog postupka prenijeti trećim stranama.

Nositelj podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva prilagodba internetskog preglednika također će spriječiti Google Analytics da postavlja kolačiće na računalni sustav nositelja podataka. Također, kolačići koje koristi Google Analytics mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Također, nositelj podataka ima mogućnost usprotiviti se prikupljanju podataka koje generira Google Analytics, a koji se odnosi na upotrebu ove web stranice, kao i obradu tih podataka od strane Google-a i opciju da se svaka takva obrada spriječi. U tu svrhu, nositelj podataka mora preuzeti dodatak za preglednik na poveznici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Google instalaciju dodataka preglednika smatra prigovorom. Ako je računalni sustav nositelja podataka kasnije izbrisan, formatiran ili nanovo instaliran, nositelj podataka treba ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako su nositelj podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati njihovoj sferi nadležnosti deinstalirali dodatak preglednika, ili je onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovnu aktivaciju dodataka preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i na http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatna pojašnjenja o Google Analytics možete pronaći na sljedećem linku: https://www.google.com/analytics/.

14. Odredbe o zaštiti podataka u vezi s primjenom i korištenjem Google Remarketinga

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao usluge Google remarketinga kao komponentu. Google remarketing je element Google AdWords-a koji omogućuje tvrtki da prikazuje oglase internetskim korisnicima koji su prethodno boravili na internetskim stranicama tvrtke. Integriranje Google Remarketinga omogućava poduzeću da kreira oglašavanje prema potrebama korisnika i na taj način prikazuje relevantne oglase zainteresiranim internetskim korisnicima.

Operator usluge Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Svrha Google Remarketinga umetanje je relevantnih reklama na temelju interesa. Google Remarketing omogućava nam prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim web mjestima, koji su temeljeni na individualnim potrebama i prilagođeni interesima Internet korisnika.

Google Remarketing postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije nositelja podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića, Google omogućuje prepoznavanje posjetitelja naše web stranice ako posjeti uzastopne web stranice, koje su ujedno i član Google oglašavačke mreže. Svakim pozivom internetske stranice na kojoj je integrirana usluga Google Remarketing, web preglednik nositelja podataka automatski se identificira s Googleom. Tijekom ovog tehničkog postupka Google prima osobne podatke, poput IP adrese ili ponašanja korisnika pri pretraživanju, koje Google, između ostalog, koristi za umetanje relevantnih reklama na temelju interesa.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, npr. internetskih stranica koje posjećuje nositelj podataka. Svaki puta kada posjetimo naše web stranice, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koju koristi nositelj podataka, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može ove osobne podatke prikupljene u sklopu tehničkog postupka prenijeti trećim stranama.

Nositelj podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva prilagodba internetskog preglednika također će spriječiti Google da postavlja kolačiće na računalni sustav nositelja podataka. Također, kolačići koje koristi Google mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, nositelj podataka ima opciju prigovora Googleu u vezi s oglašavanjem na temelju interesa. Kako bi to postigao, nositelj podataka mora otvoriti poveznicu na www.google.de/settings/ads i izvršiti željene postavke na svakom internetskom pregledniku koji taj nositelj podataka koristi.

Dodatne informacije i izvorne Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

15. Odredbe o zaštiti podataka u vezi s primjenom i korištenjem usluge Google+

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao gumb komponentu Google+. Google+ je tzv. društvena mreža. Društvena mreža društveno je mjesto susreta na Internetu - mrežna zajednica koja korisnicima  obično omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici dijeljenje osobnih ili poslovnih podataka. Google+ korisnicima društvene mreže omogućuje da stvaraju privatne profile, prenose fotografije i stvaraju mrežu poznanstava putem zahtjeva za prijateljstva.

Operator Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.

Svakim pozivom pojedinačnih stranica ove web stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integriran gumb Google+, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski preuzima prikaz odgovarajućeg gumba Google+. Tijekom ovog tehničkog postupka, Google doznaje koje je konkretne podstranice naše web stranice posjetio nositelj podataka. Detaljnije informacije o Google+ dostupne su na adresi https://developers.google.com/+/.

Ako je nositelj podataka istovremen prijavljen na Google+, Google prepoznaje svaki poziv na našu web-lokaciju od strane nositelja podataka te tijekom cijelog trajanja njegovog boravka na našoj web stranici bilježi koje je konkretne podstranice naše web stranice posjetio. Te se informacije prikupljaju putem gumba Google+ i Google ih usklađuje s odgovarajućim Google+ računom povezanim sa nositeljom podataka.

Ako nositelj podataka klikne na gumb Google+ integriran na našoj web stranici i na taj način daje Google+ 1 preporuku, Google te podatke pripisuje osobnom Google+ korisničkom računu nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke. Google pohranjuje Google+ 1 preporuku nositelja podataka čineći je javno dostupnom u skladu s uvjetima i odredbama koje u vezi s tim prihvaća nositelj podataka. Također preporuka Google+ koju je nositelj podataka na ovoj web stranici pohranio zajedno s drugim osobnim podacima, kao što je naziv Google+ računa, te pohranjena fotografija, pohranjuje se i obrađuje na drugim Googleovim uslugama, kao što su Google tražilica ili Google račun na drugim mjestima, npr. na web stranicama, ili u vezi s oglašavanjem. Google također može povezati posjet ovoj web stranici s drugim osobnim podacima pohranjenim na Googleu. Google dalje bilježi ove osobne podatke u svrhu poboljšanja ili optimizacije različitih Googleovih usluga.

Preko gumba Google+, Google prima informacije da je nositelj podataka posjetio našu web stranicu, ako je nositelj podataka u vrijeme poziva na našu web stranicu prijavljen na Google+. To se događa bez obzira na to je li nositelj podataka kliknuo ili nije kliknuo na gumb Google+.

Ako nositelj podataka ne želi proslijediti osobne podatke Google-u, on ili ona mogu spriječiti takav prijenos odjavom sa svog Google+ računa prije poziva na našu web stranicu.

Dodatne informacije i Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Dodatne reference od Googlea o gumbu Google+ možete dobiti na: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

16. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i uporabi Google-AdWordsa

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Google AdWords. Google AdWords usluga je za internetsko oglašavanje koja oglašivaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google pretraživača i Google mrežu za oglašavanje. Google AdWords omogućuje oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi uz pomoć kojih će se oglas u Googleovim rezultatima pretraživanja prikazati kada se korisnik koristi tražilicom za pronalaženje rezultata pretraživanja. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim web stranicama koristeći automatski algoritam, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Operator Google Adwords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.

Svrha Google AdWords-a promocija je naše web stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na web stranicama trećih strana i u rezultate pretraživanja Google tražilice te umetanjem reklama treće strane na našu web stranicu.

Ako nositelj podataka do naše web stranice dođe  putem Google oglasa, kolačić za konverziju postavlja se u računalni sustav nositelja podataka putem Googlea. Definicija kolačića objašnjena je gore. Kolačić konverzije gubi svoju valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju nositelja podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za konverziju koristi se za provjeru jesu li na našoj web stranici pozvane određene podstranice, npr. Košarica iz sustava internetske trgovine. Pomoću kolačića za konverziju i Google i kontrolor mogu doznati je li osoba koja je naišla na AdWords oglas na našoj web stranici ostvarila kupnju, odnosno izvršila ili otkazala narudžbu robe.

Podaci i informacije prikupljeni upotrebom kolačića za konverziju Google koristi za izradu statistika posjeta za našu web stranicu. Ove se statistike posjeta koriste kako bi se odredio ukupan broj korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa, radi utvrđivanja uspjeha ili neuspjeha svakog AdWords oglasa te kako bismo optimizirali naše AdWords oglase u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi Google AdWords oglašivači ne primaju od Googlea podatke koji bi mogli identificirati nositelja podataka.

Kolačić za konverziju pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje posjećuje nositelj podataka. Svaki puta kada posjetimo naše web stranice, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koju koristi nositelj podataka, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može ove osobne podatke prikupljene u sklopu tehničkog postupka prenijeti trećim stranama.

Nositelj podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice, kao što je gore navedeno, odgovarajućim postavkama internetskog preglednika koji koristi te na taj način može trajno ukinuti postavljanje kolačića. Takve postavke internetskog preglednika također bi spriječile Google da postavi kolačić za konverziju u sustav informacijske tehnologije nositelja podataka. Uz to, kolačić postavljen od strane Google AdWords-a može se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Nositelj podataka ima mogućnost prigovora na Google oglašavanju na temelju interesa. Stoga nositelj podataka mora pristupiti sa svakog preglednika koji koristi na www.google.de/settings/ads i podesiti željene postavke.

Dodatne informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Instagrama

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalificirati kao audiovizualna platforma koja omogućava korisnicima dijeljenje fotografija i videozapisa, kao i širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Operater usluge koje nudi Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Zgrada 14 prvog kata, Menlo Park, Kalifornija, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na koju je integrirana Instagram komponenta (gumb Insta), internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka automatski traži  preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram doznaje koje je konkretne podstranice naše web stranice posjetio nositelj podataka.

Ako je osoba istovremeno prijavljena na Instagram, Instagram prepoznaje prijavu i s naše web stranice te bilježi specifične podstranice koje je nositelj podataka pregledao tijekom svojeg posjeta naše web stranice. Te se informacije prikupljaju putem Instagram komponente i pridružuju se odgovarajućem Instagram računu nositelja podataka. Ako nositelj podataka klikne na jedan od Instagram gumba integriranih na našoj web stranici, tada Instagram te podatke usklađuje s osobnim Instagram korisničkim računom nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke.

Instagram prima informacije putem Instagram komponente da je nositelj podataka posjetio našu web stranicu pod uvjetom da je nositelj podataka prijavljen na Instagram u trenutku poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira je li osoba klikne na Instagram gumb ili ne. Ako nositelj podataka ne želi takav prijenos informacija na Instagram, onda on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Instagram računa prije otvaranja naše web stranice.

Daljnje informacije i primjenjive odredbe zaštite podataka Instagrama mogu se pronaći na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi YouTube-a

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente YouTube-a. YouTube je internetski video portal koji omogućuje video izdavačima i drugim korisnicima da besplatno postavljaju videozapise te pruža besplatan pregled i komentiranje istih. YouTube Vam omogućuje objavljivanje svih vrsta video zapisa, tako da možete pristupiti i cijelim filmovima i TV emisijama, kao i glazbenim videozapisima, najavama i video zapisima koje su korisnici objavili putem ovog internetskog portala.

Operater YouTube-a je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE. YouTube, LLC je podružnica Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na koju je integrirana YouTube komponenta (YouTube video zapis), internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće  komponente YouTube. Daljnje informacije o usluzi YouTube mogu se dobiti na https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google doznaju koje je konkretne podstranice naše web stranice posjetio nositelj podataka.

Ako je nositelj podataka prijavljen na YouTube, YouTube prepoznaje svaki poziv na podstranicu koja sadrži videozapis s YouTube-a, tj. koju je zasebnu podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka. Te podatke prikupljaju YouTube i Google te se pripisuju odgovarajućim YouTube računima nositelja podataka.

YouTube i Google putem komponente YouTube dobit će informacije da je nositelj podataka posjetio našu web stranicu, ako je nositelj podataka u trenutku poziva na našu web stranicu prijavljen na YouTube; to se događa bez obzira je li osoba klikne na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prijenos tih podataka YouTubeu i Googleu nositelj podataka smatra nepoželjnim, isporuka se može spriječiti ako se nositelj podataka odjavi s vlastitog YouTube računa prije upućivanja poziva na našu web stranicu.

YouTube odredbe o zaštiti podataka, dostupne na https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

19. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi PayPal-a kao platnog procesora

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Paypal komponente. PayPal je internetski pružatelj platnih usluga. Plaćanja se obrađuju putem takozvanih PayPal računa, koji predstavljaju virtualne privatne ili poslovne račune. PayPal je također u mogućnosti obraditi virtualne uplate putem kreditnih kartica i kada korisnik nema PayPal račun. PayPal računom upravlja se putem e-mail adrese, zbog čega ne postoje klasični brojevi računa. PayPal omogućava pokretanje online plaćanja trećim stranama ili primanje uplata. PayPal također prihvaća funkcije povjerenika i nudi usluge zaštite kupca.

Europski operator PayPal-a je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. SCA, Bulevard Royal 22-24, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Ako nositelj podataka odabere "PayPal" kao opciju plaćanja u web shopu tijekom postupka naručivanja, automatski prenosimo podatke nositelja podataka PayPal-u. Odabirom ove opcije plaćanja nositelj podataka pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

Osobni podaci koji se prenose na PayPal obično su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, IP adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Obrada ugovora o kupnji također zahtijeva takve osobne podatke, koji se odnose na odgovarajući nalog.

Prijenos podataka izvodi se u svrhe obrade plaćanja i sprječavanja prijevara. Kontrolor će osobne podatke prenijeti PayPal-u, posebno ako je za to pokazan naročit interes. Osobne podatke koje razmjenjuju PayPal i kontrolor za obradu podataka PayPal će proslijediti ekonomskim kreditnim agencijama. Ovaj prijenos namijenjen je provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

PayPal će, ako je potrebno, osobne podatke prenijeti povezanim društvima i pružateljima usluga ili podizvođačima u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili za obradu podataka u narudžbi.

Nositelj podataka u bilo kojem trenutku ima mogućnost Paypal-u uskratiti pristanak za rukovanje osobnim podacima. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Primjenjive odredbe o zaštiti podataka PayPala mogu se naći na https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

20. Način plaćanja

Na ovoj web stranici, kontrolor je integrirao Adyen komponente. Adyen je pružatelj internetskih usluga plaćanja. Adyen kupcima nudi mogućnost da plaćaju putem kreditne kartice i debitne kartice. Kupci mogu unijeti podatke sa svojih kartica u trgovini te se oni onda prosljeđuju Adyenu preko sigurne mreže radi provjere podataka o plaćanju te kako bi se plaćanje moglo obraditi. Adyen omogućava pokretanje online plaćanja trećim stranama ili primanje uplata.

Adyen je sastavni dio Adyen BV Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemska

Ako nositelj podataka odabere "Adyen" kao opciju plaćanja tijekom postupka naručivanja u našoj online trgovini, podaci će se automatski proslijediti Adyenu. Odabirom ove opcije plaćanja, nositelj podataka pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

Osobni podaci koji se razmjenjuju s Adyenom su ukupni iznos kupovine i e-mail adresa - ovi podaci su potrebni za obradu plaćanja. Prijenos podataka izvodi se u svrhe obrade plaćanja i sprječavanja prijevara. Kontrolor će Adyenu proslijediti i druge osobne podatke, u slučaju da postoji legitimni interes za njihov prijenos. Adyen osobne podatke koje razmjenjuje Adyen i nositelj podataka šalje gospodarskim agencijama. Ovaj prijenos namijenjen je provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

Ako je potrebno, Adyen će osobne podatke proslijediti povezanim tvrtkama i pružateljima usluga ili podizvođačima u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili za obradu podataka u narudžbi.

Nositelj podataka u bilo kojem trenutku ima mogućnost Adyenu uskratiti pristanak za rukovanje osobnim podacima. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Mjerodavne odredbe o zaštiti podataka Adyena mogu se pronaći na https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Odredbe o zaštiti podataka pri korištenju Sofortüberweisung-a kao platnog procesora

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Sofortüberweisung komponente. Sofortüberweisung je usluga plaćanja koja omogućuje bezgotovinsko plaćanje proizvoda i usluga na Internetu. Sofortüberweisung je tehnički postupak kojim internetski trgovac odmah dobiva potvrdu o plaćanju. To trgovcu omogućuje isporuku robe, usluga ili preuzimanja kupcu - i to odmah nakon narudžbe.

Operator Sofortüberweisung-a je SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Njemačka.

Ako nositelj podataka tijekom postupka naručivanja odabere "neposredni prijenos" kao opciju plaćanja u našem web shopu, njegovi podaci bit će proslijeđeni Sofortüberweisung-u. Odabirom ove opcije plaćanja, nositelj podataka pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

U slučaju obrade kupnje izravnim prijenosom, kupac šalje PIN i TAN kompaniji Sofort GmbH. Sofortüberweisung zatim izvršava prijenos internetskom trgovcu nakon tehničke provjere statusa računa i pronalaženja dodatnih podataka radi provjere konkretnog računa. Internetski trgovac automatski biva obaviješten o izvršenju financijske transakcije.

Osobni podaci koji se prosljeđuju Sofortüberweisung-u su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, IP adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Prijenos podataka izvodi se u svrhe obrade plaćanja i sprječavanja prijevara. Kontrolor će odmah prenijeti ostale osobne podatke, čak i ako postoji legitiman interes za prijenos. Osobne podatke koje razmjenjuje Sofortüberweisung i kontrolor Sofortüberweisung šalje ekonomskim kreditnim agencijama. Ovaj prijenos namijenjen je provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

Sofortüberweisung prosljeđuje osobne podatke povezanim tvrtkama i pružateljima usluga ili podizvođačima, u onoj mjeri koliko je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili podataka u svrhu obrade.

Nositelj podataka u bilo kojem trenutku ima mogućnost Sofortüberweisung-u uskratiti pristanak za rukovanje osobnim podacima. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Mjerodavne odredbe zaštite podataka Sofortüberweisung-a mogu se pronaći na https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

21. Pravni temelj za obradu

Članak 6 stavak (1) GDPR-a služi kao pravni temelj za postupke obrade za koje dobivamo suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za izvršenje ugovora u kojem je nositelj podataka jedna od stranaka, kao što je to slučaj, na primjer, kada su postupci obrade nužni za opskrbu robom ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada se provodi temeljem članka 6. stavka 1. podtočke (b) GDPR-a. Isto se odnosi na postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih mjera, na primjer, u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Naša tvrtka podložna je zakonskoj obvezi kojom se zahtijeva obrada osobnih podataka, npr. u svrhe ispunjenja poreznih obveza, a obrada se temelji na članku 6. stavku 1. podtočki c) GDPR-a. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna da bi se zaštitili vitalni interesi nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi, na primjer, bio slučaj ako se posjetitelj ozlijedi u našoj tvrtki, a njegovo ime, starost, podatke zdravstvenog osiguranja ili druge vitalne podatke treba proslijediti liječniku, bolnici ili trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na članku 6. stavku 1. podtočki d) GDPR-a. Konačno, postupci obrade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. podtočki f) GDPR-a. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni nijednim od gore spomenutih pravnih razloga, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa naše tvrtke ili treće strane, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade dopušteni su jer ih je europski zakonodavac konkretno spomenuo. Navedeni smatra da se legitimni interes može pretpostaviti ako je nositelj podataka klijent kontrolora (Uvodna izjava 47. Rečenica 2. GDPR-a).

22. Zakonski interesi koje slijedi kontrolor ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. podtočki f) GDPR-a, naš je legitimni interes da poslujemo u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

23. Vremensko razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati

Kriteriji za određivanje vremenskog razdoblja pohrane osobnih podataka odgovarajući su zakonski rokovi za čuvanje. Nakon isteka tog vremenskog razdoblja, navedeni podaci se rutinski brišu, ako više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili inicijaciju ugovora.

24. Pružanje osobnih podataka prema zakonskom ili ugovornom zahtjevu; Zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka za pružanje osobnih podataka; eventualne posljedice nepružanja takvih podataka

Razjasnimo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno sklopiti ugovor prema kojem nam nositelj podataka prosljeđuje osobne podatke, koje onda moramo obraditi. Na primjer, nositelj podataka dužan nam je dostaviti osobne podatke kada naša tvrtka potpiše ugovor s njim ili njom. Neustupanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu nemogućnost zaključivanja ugovora s nositeljem podataka. Za predaju osobnih podataka nositelj podataka se mora obratiti bilo kojem zaposleniku. Zaposlenik pojašnjava nositelju podataka je li pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, te postoji li obveza pružanja osobnih podataka i koje su posljedice neustupanja tih osobnih podataka.

25. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka, ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.

26. Ocjenjivanje proizvoda ili narudžbe

Nakon primitka naručene robe, imate priliku ocijeniti obradu narudžbe i dobiveni proizvod. Surađujemo s grupom "Provjerene recenzije" ("Net Reviews") u kojoj sudjelujemo. Ocjena je dobrovoljna i bit će objavljena na našoj web stranici, ali samo uz Vaše ime i prvo slovo Vašeg prezimena. Međutim, opseg podataka koji se prenose je minimalan. Više informacija o tvrtki možete pronaći ovdje: https://www.echtebewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

27. Funkcionalnost internetskog chata

Za našu korisničku službu koristimo uslugu LaDesk (poznat kao Live Agent). LaDesk nam pomaže razgovarati s našim kupcima u stvarnom vremenu te pružati instant podršku. Za upotrebu LaDesk-a inkorporirali smo skriptu koju su nam osigurali. Skripta na njihov server šalje osnovne podatke kao što su IP adresa, e-mail adresa i podaci o chatu koji dolaze od korisnika. LaDesk osigurava ispravnu upotrebu korisničkih podataka i udovoljavanje svim GDPR propisima. Politiku zaštite privatnosti LaDeska možete pronaći ovdje, ako su Vam potrebne dodatne informacije: https://www.ladesk.com/gdpr

 

© 2010 – 2024 Beneo, s.r.o.